SIG, programació, i consultoria informàtica

Productes

Les nostres solucions per a necessitats conegudes

Giscube

Geoportal Giscube

El geoportal permet publicar informació geogràfica sobre un municipi o àrea d'interés. Ajuda a l'usuari a descobrir la informació de manera senzilla gràcies al catàleg d'informació i al cercador integrat on es poden cercar adreces, negocis, rutes, etc.

El sistema està enfocat a l'autogestió. L'administració es realitza des d'un administrador web, i permet la publicació directament des del programari QGIS a partir de la seva versió 3.0.

Incorpora a més, un servidor d'imatges per publicar imatges aèries basat en MapServer.

La versió per Ajuntaments i altres institucions permet l'autenticació a través de sessió d'usuari i contempla l'accés a recursos protegits.

Feines proveidors

Feines de jardineria (proveïdors)

Permet a una empresa o ajuntament fer el control, coordinació, i seguiment, de feines que s'encarreguen a proveïdors externs.

L'aplicatiu és multiusuari i multiempresa. Permet configurar espais verds, lots, contractes, empreses, tarifes de preus, tipus de verd, i tasques sobre els diferents tipus de verd.

La versió específica per tasques de jardineria disposa d'una aplicació per mòbil per poder recollir les dades i fotografies en el moment que es realitza la feina.

L'aplicació per mòbil treballa tant online com offline

SIT

Sistema d'Informació Territorial (SIT)

El SIT permet gestionar les dades geogràfiques i alfanumèriques dels barris, disseminats, carrers, trams, illes, edificis, portals, locals, i parceles cadastrals.

Permet la importació de les dades de cadastre: dades de cada referència cadastral i titulars de cadastre.

El SIT es gestiona a través d'un administrador web.

Projectes

Recull dels darrers projectes realitzats

Geoportal de l'Ajuntament de Salt

Nova versió del Geoportal, basat en el Geoportal Giscube.

Mòdul de consulta pel Sistema d'Informació Territorial, que permet obtenir dades dels edificis, portals, locals, i referències cadastrals.

Integració amb el programari de Guals, Oficina Local d'Habitatge, etc.

Anàlisi SIG pel govern de Luxemburg

Col·laboració amb l'empresa 4Sfera fent anàlisi de dades sobre la qualitat de l'aire.

PostGIS i PostgreSQL amb consultes SQL parametritzables.

Servei d'intermediació

Desenvolupament d'una aplicació web per gestionar el servei d'intemediació.

Projecte de la Diputació de Girona per implantar en ajuntaments i institucions que gestionen el servei.

Publicació Apps iOS i Android

Generació dels projectes iOS / Android des del programa Unity3D amb el plugin Vuforia.

Publicació de les aplicacions a Google Play i App Store.

UNIGIS Girona

Elaboració de la primera versió del mòdul de 'Programació SIG amb Python' del Programa de formació online UNIGIS Girona, organitzat pel Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

Clients

Clients que han confiat en nosaltres

Tecnologies

Microdisseny
Pl. Miquel Coll i Alentorn, 3 baixos 2a
17003 Girona
T: (+34) 872 035 406
info@microdisseny.com

Veure el mapa més gran